Ambassade van Australië
België, Luxemburg, en Missie tot de Europese Unie en NAVO

Douane

Douane 

De afdeling Binnenlandse Zaken is een centraal beleidsagentschap dat zorgt voor een gecoördineerde strategie en beleidsverantwoordelijkheid heft voor de nationale veiligheid en transportbeveiliging van Australië, federale wetshandhaving, strafrecht, cybersecurity, grenzen, immigratie, multiculturele zaken, rampenbeheer en handelsgerelateerde functies.

De website van de afdeling Binnenlandse Zaken bevat uitgebreide informatie over:

Aankomst in Australië

Belastingvrije concessies

Invoeren per post

Goederen klaren over de grens

Verboden en beperke goederen

Uw bezittingen als niet-begeleide goederen verzenden

Invoer van een motorvoertuig

Tijdelijke invoer

 

Voor meer informatie over het invoeren van medicijnen, neem contact op met de Therapeutische Goederenadministratie.

Informatie over het invoeren van specifieke levensmiddelen, plantenmateriaal of dierlijke producten vindt u op de "Biosecurity" pagina van deze website.

Australië is lid van de Werelddouaneorganisatie (WDO) die internationale samenwerking op douanegebied bevordert.

Voor informatie betreffende zaken van de afdeling Binnenlandse Zaken, consulteer de website of neem contact op met de afdeling - https://www.homeaffairs.gov.au/about/contact